Nyhetsbrev

Skaffa fördelar genom att registrera dig för nyhetsbrevet!

Ytterligare reseinformation

Reseförsäkringar

Försäkring

Vi hoppas verkligen att din semester fortgår smidigt från början till slut och att alla medresenärer återvänder från semestern friska och utvilade. Icke desto mindre kan saker och ting gå fel under en aktiv semester. Därför är det en absolut nödvändighet att alla semesterfirare har en fullgod reseförsäkring vid bokning och genomförande av en utlandssemester.

Vilket skydd behöver jag?

Vi har tagit fram två produkter för dig att välja mellan för att säkerställa det skydd som du behöver: Avbeställningsförsäkring och Reseskydd. Försäkringen börjar gälla då försäkringen tecknats och måste vara betald när försäkringsbeviset utfärdas.

Hur anmäler jag en skada om min resa måste avbokas på grund av en försäkrad händelse?

Efter det att den försäkrade har informerat oss om avbokningen för sig själv eller någon medförsäkrad, kommer en avbokningsbekräftelse att utfärdas inklusive en faktura för de avbokningskostnader som uppstått. Avbokningsavgiften skall betalas till researrangören. Om den försäkrade har köpt ett avbeställningsskydd och avbokar resan på grund av en försäkringshändelse (se försäkringsvillkoren), måste den försäkrade kontakta försäkringsgivaren och uppge försäkringsnumret för att få ersättning för avbokningskostnaden. Försäkringsnumret är detsamma som numret för bokningsbekräftelsen. På försäkringsbeviset hittar du kontaktinformation till försäkringsgivaren. Du kommer att bli informerad om vilka dokument som är nödvändiga (t ex bokningsbekräftelse, läkarintyg) för att erhålla ersättning. Vänligen notera att en skadeanmälan måste göras.

  Avbeställningsförsäkring Reseskydd
Avbeställningsskydd
Resesjukförsäkring med medicinsk nödfallshjälp
Allround-service
Bagageförsäkring
Förseningsskydd

Premienivå* Avbeställningsförsäkring Reseskydd
Upp till 3 000 kr per person 160 kr 220 kr
Upp till 6 000 kr per person 195 kr 250 kr
Upp till 10 000 kr per person 210 kr 290 kr
Upp till 15 000 kr per person 300 kr 365 kr
Upp till 20 000 kr per person 365 kr 470 kr
* premienivån beror på resepriset per person

Tjänster för avbeställningsskydd

  Avbeställningskostnader
 • Upp till det tecknade beloppet
 • Avbeställning på grund av allvarlig sjukdom eller olycksfall, dödsfall, skada på egendom till följd av storm, eldsvåda etc.
 • Självrisk tillämpas.

Ytterligare tjänster för reseskydd

 • Avbeställningskostnader (Se ovan.)
 • Läkekostnadsförsäkring (300 000 kr)
  Försäkringen ersätter följande kostnader för medicinsk behandling utomlands
  • vid sjukhusvistelse och vid öppenvård
  • mediciner
  • medicinsk transport I samband med sjukhusvistelse,
  • tandbehandling för att lindra smärta
  • hjälpmedel (exempelvis kryckor)
  • medicinsk hemtransport
  Självrisk tillämpas.
 • Bagageförsäkring
  Försäkrad summa 10 000 kr täcker kostnader för:
  • Medfört och icke medfört bagage som skadas eller förloras
  • Skada eller förlust på grund av kriminell handling av tredje part, brand, blixtnedslag, explosion, lavin etc.
  • Video och fotoutrustning inklusive tillbehör och värdesaker som medfört bagage täcks upp till 50 % av den försäkrade summan
  • IT-utrustning och mjukvara inklusive de relevanta tillbehören är försäkrade upp till 5 000 kr
  • Självrisk tillämpas
 • Medicinsk nödassistans och icke medicinsk assistans
  • Försäkringsbolaget ger sjukhuset en betalningsgaranti upp till 150 000 kr vid sjukhusvistelse som varar mer än 5 dagar
  • Kostnader för eftersökning, räddning och hämtning upp till 50 000 kr
  • Expediering av mediciner
 • Åtal: Förskottering av borgen upp till 125 000 kr
 • 24-timmars service genom larmcentralen
 • Förseningsskydd
  Försäkringen ersätter merkostnader upp till 15 000 kr som uppstår på utresan eller hemresan på grund av försening av allmänt färdmedel. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader upp till 2 500 kr vid försenat bagage.
  Självrisk tillämpas.

Viktig information (vänligen beakta innan du sluter försäkringsavtalet)

Denna tjänstebeskrivning återger endast utdrag ur försäkringsinnehållet. Till grund för försäkringsavtalet ligger Europeiska Reseförsäkringars försäkringsvillkor. Respektive överenskommet försäkringsbelopp utgör den övre gränsen för ersättningstjänsterna. De fullständiga försäkringsvillkoren och viktig information hittar du på försäkringsintyget eller genom att klicka här (PDF). Läs vänligen noggrant igenom detta faktablad (PDF) innan du tecknar försäkring.

Bebisar

Bebisar (till och med 24 månader gamla vid resans påbörjan) är försäkrade genom föräldrarna, så länge bebisarna är anmälda till TravelTrex och namngivna på resebekräftelsen.

Beställningsfrist

Försäkringen kan bokas till fram till 30 dagar före bokningens start. Om bokningen genomförs 30 eller färre dagar före bokningens start kan en försäkring endast tecknas under bokningsdagen eller nästkommande arbetsdag.