Nyhetsbrev

Skaffa fördelar genom att registrera dig för nyhetsbrevet!

Allmänna affärsvillkor

Affärsvillkor för paketresor och för resetjänster som bokats som enskilda tjänster

Följande villkor gäller för alla paketresor samt för alla resetjänster som bokats som enskilda tjänster enligt § 651 a stycke. 3 nr. 2 i BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, tysk civilrätt) – hädanefter kallade enskilda tjänster – hos arrangören TravelTrex GmbH.
En paketresa är en bokning som utgörs av en kombination av minst två resetjänster. Alternativt också om en av resetjänsterna bokas med en ytterligare turisttjänst, vars pris utgör minst 25 % av resans totala värde. I detta fall tillhandahåller TravelTrex blanketten för paketresor.

Där begreppet "tjänst(er)" förekommer i affärsvillkoren ovan så omfattar begreppet såväl paketresor som enskilda tjänster.

Tvistlösning

TT deltar ej i tvistlösning genom något konsumenttvistlösningsorgan. Europeiska Kommissionen erbjuder en plattform för tvistlösning på nätet, som du hittar här:
webgate.ec.europa.eu/odr. Konsumenter kan använda denna plattform för tvistlösning.