Samtyckesförklaring

För bokning och deltagande i skidresa eller bokad resetjänst (om anmälaren är minderårig).
Vänligen faxa till +49 221 33 60 62949, eller scanna och skicka per e-post till info-se@snowtrex.com snarast möjligt, då bokningen inte kan behandlas innan dess!


Härmed förklarar jag mig införstådd med bokningen och deltagandet av min minderårige son/minderåriga dotter ____________________, född den ___________, i resan till _________________ den ___________ och ansvarar för mitt barns skyldigheter som medgäldenär gentemot arrangören enligt bokningen.

Som målsman för ovan nämnd person är jag informerad om att det handlar om en resetjänst som inte omfattar handledning/passning av ensamresande minderårig gäst. Tillsyn kan inte garanteras. Jag förklarar härmed att jag avsäger mig alla anspråk gentemot arrangören av denna resa resp. den bokade resetjänsten om den minderåriga resenären kommer till skada, och för de skador som den minderåriga resenärer orsakar.

______________
Ort, datum
_______________________________________
Målsmans för- och efternamn
(vänligen texta)
_________________________________
Målsmans underskrift