Nyhetsbrev

Skaffa fördelar genom att registrera dig för nyhetsbrevet!

Kärnten – kvalitetsmärkningen "Kärntner Loipengütesiegel"

Kärnten – kvalitetsmärkningen
Perfekta förutsättningar för alla fans av längdskidåkning väntar i förbundslandet Kärnten. Kärntens landsregering ger "Kärntner Loipengütesiegel" till de spårinnehavare som uppfyller dess kriterier för ett spårområde. Kriterierna som ska uppfyllas omfattar snösäkerhet och krav om olika spårtyper samt regelbunden skötsel och användande.

Om kriterierna uppfylls så får märkningen bäras under en period av 5 år. Dessutom kan perioden förlängas om ytterligare fem år genom en ansökan. Landsregeringen kan närsomhelst dra tillbaka märkningen, om det under perioden skulle uppstå förutsättningar som förhindrar att märkningen kan bäras.
Landsregeringens godkännande av ett område som bärare av märkningen, bekräftas genom ett skriftligt dokument till spårinnehavaren. I dokumentet anges området för vilket märkningen godkänts. Dessutom måste godkännandet tillkännages i tidningen "Kärntner Landeszeitung".

Tilldelning av utmärkelsen

Vilka kriterier måste uppfyllas för att få märkningen?

  1. Märkningen kan endast ges till områden som uppfyller kriterierna för regelbunden skötsel och användande.
  2. I undantagsfall ges märkningen också till områden vars spårnätverk på grund av sitt särskilt gynnsamma läge (t.ex. i skugga) ändå kan användas under ca tre månader varje år eller som förfogar över konstsnöanläggningar!
  3. Märkningen kan endast ges till områden som förfogar över minst ett 3 km långt respektive ett 5 km långt spår (varav minst ett är blått och minst ett är gjort för klassisk stil respektive skatingstil) samt ett träningsspår, eller genom konstnöanläggningar möjliggjorda konstsnöspår (minst 2 km).

Översikt över orter med kvalitetsmärkta spår

Karta Förstora

ort spårkilometer Nätter Från
8 km 2 - 10 2 963 kr
12 km 2 - 10 1 892 kr
8 km 3 - 7 1 964 kr
12 km 2 - 10 1 892 kr
54,3 km 2 - 14 1 892 kr
25 km 3 - 10 3 677 kr
22 km 2 - 10 1 428 kr
20 km 3 - 10 2 725 kr
26,5 km 2 - 7 2 963 kr
12 km Kan ej bokas