Nyhetsbrev

Skaffa fördelar genom att registrera dig för nyhetsbrevet!

Tyrolen – kvalitetsmärkningen "Loipengütesiegel des Landes Tirol"

I förbundslandet Tyrolen delar landsregeringen sedan 1981 ut kvalitetsmärkningen "Lopengütesiegel des Landes Tirol". För att få denna märkning måste vissa kriterier uppfyllas. Bland annat måste skidområdet till största delen ligga inom Tyrolens gränser, samt uppfylla vissa minimikrav.

Om kriterierna uppfylls får skidområdet bära märkningen för en period om 3 år. Genom en skriftlig ansökan kan man förlänga tiden med ytterligare 3 år.

Om kriterierna inte längre skulle uppfyllas så kan märkningen dras tillbaka. För hur lång tid märkningen är giltig står på emblemet. Det skidområde som har rätt att använda kvalitetsmärkningen har inga rättsliga anspråk.

Tilldelning av utmärkelsen

Vilka kriterier måste uppfyllas för att få märkningen?

 1. Antal spår: spårområdet måste omfatta minst tre spår med följande längder:
  • ett 10 km-spår (svårighetsgrad blå eller röd)
  • ett 5 km-spår (svårighetsgrad blå eller röd)
  • ett träningsspår för nybörjare (minst 500 meter långt) i skidtekniskt mycket svår terräng
  Spåren måste vara oberoende av varandra och vara dubbelspåriga. Sträckorna får endast löpa bredvid varandra i kortare sträckor.
 2. Snöförhållanden: minst 80 snödagar (dagar med ett snötäcke på minst ca 10 cm) under en vinter (grund för bedömningen är statistik från "Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Regionalstelle für Tirol, Innsbruck" mätt över en period om 30 år)
 3. Garanti för spåranvändande under minst 3 år – uppsäkrat genom kontrakt med landägaren
 4. Parkeringsmöjligheter måste finnas inom rimligt avstånd till start- och målområde
 5. Start- och mål ska vara tydligt uppmärkta med kvalitetsmärkningen

Översikt över orter med kvalitetsmärkta spår

Karta Förstora

ort spårkilometer Nätter Från
53 km 2 - 10 979 kr
14 km 3 - 7 2 519 kr
25 km 3 - 10 2 299 kr
25 km 3 - 10 3 839 kr
22 km 2 - 10 2 849 kr
73 km 3 - 10 4 939 kr
19 km 2 - 10 2 519 kr
40 km Kan ej bokas
10 km 3 - 7 4 499 kr
3,2 km 2 - 10 1 639 kr
250 km 2 - 10 3 729 kr
40 km 2 - 5 1 859 kr
121 km 3 - 10 2 409 kr
50 km 3 - 10 3 069 kr
31 km 3 - 10 2 519 kr
90 km 3 - 10 4 829 kr
40 km 2 - 10 3 069 kr
121 km Kan ej bokas
256 km 2 - 10 4 158 kr
30 km 3 - 10 2 739 kr
40 km 2 - 10 4 169 kr
250 km 2 - 10 2 519 kr
22 km 3 - 7 2 189 kr
10 km 2 - 7 2 959 kr
40 km 2 - 7 2 079 kr
22 km 2 - 7 3 729 kr
121 km 3 - 10 3 729 kr